Gebruiksgemak, ProfessionaliteitCompatibiliteit, Samenwerking en VolledigheidKassakoppelingDe routing door het programma is zodanig dat ook minder ervaren personeel in staat is om een professioneel product af te leveren. ScribaOptidata is gekoppeld aan een kassaprogramma en biedt daardoor optimale debiteurenbewaking.ScribaOptidata is een Windows programma en maakt uitsluitend gebruik van standaards. Bij de anamnese van het NHG (Nederlands Huisarts Genootschap) en de opslag van meetgegevens volgens het MOP (Maastrichts Oogzorg Protocol)

ScribaOptidata is de enige software waarin de grading-methode van Nathan Efron integraal is opgenomen. Verslagen van eerder onderzoek kunnen in ieder stadium op eenvoudige wijze worden opgehaald. De onderzoeker kan zich zo op ieder moment op de hoogte stellen van de geschiedenis van de clients.Voorbeeld: Maastrichts
Oogzorg Protocol


Voorbeeld:
Nathan Efron